Google AdWords strategie

Om tot de meest effectieve strategie voor Google AdWords inzet te komen, zijn een aantal zaken van belang. Net als bij de strategiebepaling van andere marketinginzet, is het van belang de doelgroep goed voor ogen te hebben. Houd er ook rekening mee dat de online doelgroep voor jouw bedrijf / merk, anders kan zijn dan de offline doelgroep. Dit geldt nog meer voor concurrenten die zich in dezelfde advertentieveilingen begeven binnen Google AdWords. Dit maakt dat de strategiebepaling, voorafgaand aan een Google AdWords campagne, van groot belang is.

Doelstelling Google AdWords campagne

Allereerst is het bepalen van een primair doel van belang. Bijvoorbeeld:

Wil je meer bezoekers op jouw website? Meer transacties genereren in jouw mobiele app? Meer fysieke winkelbezoeken stimuleren of zoveel mogelijk nieuwe mensen bereiken met een promotievideo? Het kan allemaal met Google AdWords, maar zoals je kunt invullen, is een passende aanpak van belang. En nog belangrijker; bijpassende KPI’s. Oftwel, de indicatoren op basis waarvan bepaald wordt of de campagne een succes is.

Google AdWords metingen

Bij KPI’s en doelstellingen, horen meetpunten. Om de meetpunten in kaart te brengen is een meetplan het startpunt. Dit betreft niet alleen de landingspagina waar je jouw AdWords campagne op richt, maar de gehele website. Veelgebruikte meetpunten zijn transacties in een webshop, het invullen van een contactformulier of een offerteaanvraag. Daarnaast is het ook belangrijk om verder te kijken naar interactiepunten op de website. Een klik vanaf mobiel op een telefoonnummer kan net zo veel waard zijn, wanneer dit een grotere verkoop teweeg brengt.

AdWords zoekwoorden en uitsluitingen

Naast het bepalen van een doelstelling, KPI’s en meetpunten, is het van belang de doelgroep scherp te hebben, en met name waar deze doelgroep zich bevindt en waar deze op zoekt. Dit kan onder andere aan de hand van een keywordanalyse of zoekwoordenonderzoek. Dit is een belangrijk onderdeel van de strategiebepaling. Het komt nog vaak voor dat een zoekwoordenselectie voor een campagne wordt gebaseerd op aannames en vanuit de terminologie van de adverteerder. Dit is bij SEA, net als bij SEO, per definitie al een valse start.

Note: Het is ook belangrijk om te bepalen waar je vooral niet op gevonden of mee geassocieerd wil worden. Een van de meest uitgesloten zoekterm bij de start van een campagne is bijvoorbeeld “gratis”.

Meer weten over de ontwikkeling van een Google AdWords strategie of wil je hier zelf mee aan de slag? Neem contact op via het contactformulier.